ΚΕΜΜ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Μελέτης Ανάπτυξης Μεταφορών - ΚΕΜΜ ιδρύθηκε το 1990 από στελέχη με πλούσια επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των μεταφορών, τόσο στο Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό τομέα, και είναι η πρώτη σχολή στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων για την επαγγελματική κατάρτιση και είσοδο στο επάγγελμα των επιχειρηματιών της οδικής μεταφοράς (επιβατών και εμπορευμάτων), για την επαγγελματική εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων και υλικών ADR, και από το 2013 λειτουργεί σχολή για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι. για κατόχους διπλώματος Γ και Δ κατηγορίας.

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και προγράμματα προσαρμοσμένα στις θεωρητικές και πρακτικές απαιτήσεις των εκπαιδευομένων αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΕΜΜ.

Οι συνεργάτες του ΚΕΜΜ στον τομέα της εκπαίδευσης είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, έμπειροι νομικοί και τεχνικοί. Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας λειτουργικά σχεδιασμένες και εξοπλισμένες δημιουργούν κατάλληλο εκπαιδευτικό κλίμα.

Το ΚΕΜΜ συνεργάζεται με Εξειδικευμένους Οργανισμούς του εξωτερικού που παρέχουν αποκλειστικά εκπαίδευση στον τομέα των μεταφορών, όπως A.F.T. της Γαλλίας, I.T.R. του Βελγίου, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Ε.Ε. και είναι μέλος του European Network of Transports and Logistics Institutes.

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 0001091001000

 

✓ Προγράμματα προσαρμοσμένα στο διαθέσιμο χρόνο των ενδιαφερόμενων.

✓ Ουσιαστική Επαγγελματική Κατάρτιση

✓ Εκπαιδευτική Εμπειρία

✓ Άριστοι Εκπαιδευτές

✓ Εκπαιδευτικό Υλικό

✓ Δίδακτρα προσιτά

✓ Αποτελεσματικότητα

✓ Επιτυχία

Επικοινωνήστε μαζί μας

SSL Certificates